Galerie

Deze foto's worden tot 26 maart 2010 geëxposeerd in Cultuurcentrum Van Beresteyn, Veendam. In deze tentoonstelling tonen schilders, beeldhouwers en fotografen beelden die het afgelopen jaar speciaal rond het thema ‘Het Theater en de Verbeelding’ zijn gemaakt.